2. Jen několik vteřin každý den

30.04.2013 21:35

Bo Lozoff

Zde je téměř bezpracné cvičení které s určitostí změní váš život k lepšímu, pokud projevíte snahu mu propůjčit pouhých deset až dvacet vteřin denně. Ale začněme tím, že si popíšeme, jak pracuje mozek.

Ve své knize Addiction and Grace (Závislost a nadhled) probírá Dr. Gerald May jak pracuje mozek a poskytuje nám pochopení, jak je snadné vytvořit návyky a sklony. V jednom příkladu popisuje, že když jdeme na lehkou večeři třikrát za sebou a děláme pořád stejnou věc - něco nevýznamného, jako třeba popadnout náš šálek svou pravou rukou a umístit jej na pozici devíti hodin na tácku - když to provádíme jako rituál už jen třikrát za sebou a čtvrtý večer to záměrně uděláme jinak, začne nás to mrzet. Už po pouhých třech opakováních takového triviálního postupu má mozek vtisknuté toto chování jako přirozené, takže rozlišujeme "pravé" místo, kde má být šále odložen.Mozek si již vybudoval chemická propojení mezi nervovými zakončeními, která nás pobízejí, abychom používali zrovna bod na devíti hodinách!

Takový proces činnosti můžeme učinit svým oblíbeným. Okamžik, kdy zaznamenáme, že jsme vzhůru - nemám tím na mysli poté co vstaneme a přecházíme do koupelny nebo rozběhneme kolotoč myšlenek; mám na mysli první okamžik, kdy si uvědomíme "Jsem vzhůru…" - mozek je v uvolněném a otevřeném stavu a je schopen si vtisknout vjemy velmi hluboko. Takže v těchto prvních několika vteřinách "probouzení" každý den vyslovujte modlitbu nebo zaměřte pozornost na svou duchovní cestu. Může to být něco jako "Pane, kéž jsem méně egocentrický, než jsem byl včera." Nebo "Pane, zasvěcuji dnes svůj život ostatním; prosím, ukazuj mi jak po celý tento den." Nebo "Svěřuji dnes každou svou myšlenku, slovo a čin nejvyššímu bohu. Kéž nikomu neublížím."

K vyslovení některé z takových myšlenek je potřeba méně než pět vteřin. Pak ještě ležíte po dobu následujících asi deseti vteřin v pohroužení. Mozek velice mocně vtiskává tyto myšlenky jako vaši první identitu každého dne. Po celý následující den se vám budou vracet, vyzývat a připomínat vám vaše duchovní záměry. Před tím, než se stanete zaneprázdněným mužem nebo ženou, trestancem nebo občanem, mladým nebo starým, černým nebo bílým či jiným, před tím než si připomenete své jméno každé ráno, máte vtisknutou hlubokou spirituální myšlenku do svého mozku potvrdili jste svou prvotní identitu jakožto duchovní hledači. Věřte mi, že toto udělá změnu ve vašem životě.

A zabere to jen pouhých pár vteřin! Není nikde nikoho, kdy by neměl čas k tomuto cvičení. Každý z nás se probouzí denně a leží ještě nějakou chvíli v posteli, když si uvědomuje, že je vzhůru. Nepotřebuje to moc času - vytrénovat se k tomuto cvičení; stane se to automatickým už po prvním týdnu nebo dvou. Jediným požadavkem na naší straně je rozhodnout se k provádění po každý den pro celý zbytek svého života. To pomůže vtisknout tyto záměry a modlitby co nejhlouběji. Pokud se chcete označovat za duchovního hledače, bylo by nerozumné chtít na sobě začínat každý den prostým, nenuceným připomínáním něčeho takového?

Modlitba nebo záměr by měly být jednoduché, méně než dvacet slov - něco, čemu porozumí i dítě. A měly by to být stále stejná slova po dobu několika měsíců, aby se do mozku vtiskly ještě hlouběji. Neležte na posteli, abyste přemýšleli, co říci; to dělá mysl příliš zainteresovanou a aktivní. Zvolte slova už předem a držte se jich po několik měsíců, pokud vás nevede něco k jejich změně nebo úpravě.

Mnoho lidí říká, že k meditaci je potřeba příliš mnoho času nebo že je příliš obtížná nebo nemají vhodné místo k jejímu provádění. Ale nic a nikdo vás nemůže zadržet od strávení několika vteřin, kdy budete provádět toto jednoduché cvičení hned po probuzení. Žádné prostředí či vnější síla vás nemůže zastavit. A přestože je to snadné a téměř bez námahy, změní to váš život. Dalším dobrým tipem je zakončovat svůj den stejným cvičením: ležíte s hlavou na svém polštáři a čekáte až přijde spánek a končíte stejně, jako jste začínali: "Pane, kéž jsem méně egocentrický, než jsem byl včera..."

Zahájení i ukončení každého dne, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce se svou duchovní podstatou - to je dobrý způsob jak začnete chápat pokyn "Buďte v realitě a ne mimo ni."
Zkuste to!


(Přeloženo z www.humankindness.org/fall06.html)