3. Skutečná proměna

30.04.2013 21:39

od vězně z Belgie

Na počátku bylo narušené dětství, pak přišly sklony k pití a ztráta smyslu života. V 18 letech jsem poprvé skončil ve vězení za drobnou krádež a tím se spustil zvrácený cyklus krádeží, abych se snadno dostal k penězům a měl se dobře, pak následovala zadržení, soudy, odsouzení, nenávist ke společnosti, propuštění a znovu krádež s myšlenkou pomstít se vraždou.

Obracení bludného kruhu
Po osmi měsících na mě začaly doléhat účinky pobytu ve věznici. Začal jsem trpět nespavostí, zácpou a bolestmi hlavy a denně jsem docházel na ošetřovnu. Dostával jsem léky, ale ty nazabíraly - spíše se objevily další příznaky. Začal jsem být přesvědčený, že je to hlavně kvůli vězeňské stravě a vypůjčil jsem si knížku o zdravém stravování.

Jednou jsem se náhodou ocitnul v přípravně jídla a utrpěl jsem hrozný šok. V mrazáku tam visely půlky zvířat, některé i déle než 9 roků! Od té doby jsem přestal jíst maso. To však bylo opravdu těžké zvládat v prostředí věznice. Zatímco jiní se pokoušeli zvenku získat alkohol a léky, já jsem usiloval o čerstvou a zdravou stravu.

Pomalu jsem se začínal cítit lépe, což mě ujistilo o tom, že jdu správným směrem. Pak jsem objevil jógu a začal ji praktikovat podle knížky. Bylo to jediné tělesné cvičení, které bylo možné provádět v těsném prostředí cely. Když jsem zvládl několik ásan, začal jsem si uvědomovat i transformaci, která zasahovala i do mého nitra. Náhle mi bylo jasné, že můj dosavadní život byl jen posloupností samých chyb. Takto vzniklá nenávist k sobě byla těžším břemenem, než by mohla být pro ty, kteří byli mou vinou postiženi.

"Úprk" od negativních návyků
Stále jsem ještě pil alkohol a kouřil více než 3 balíčky cigaret denně. Zjistil jsem ale, že to oslabuje moje srdce a ničí plíce. Byl to důvod mého kašle a zahlenění.

Na jeden týden jsem se rozhodl nekouřit během doby vycházky - byla to těžká zkouška. Postupně jsem snižoval počet denně vykouřených cigaret. Pevně jsem věřil, že se dokážu zbavit svého návyku kouření a opakoval jsem si toto předsevzetí stále znovu. Pak se mi poprvé podařilo dýchat prohloubeným dechem a s uvědomováním. Nakonec jsem vyměnil svůj příděl cigaret za sladkosti. A jak se chuť na kouření pozvolna ztrácela, rozhodl jsem se skončit i se svým návykem na alkohol. To bylo další vítězství. Postupně se mi podařilo zbavit se mnoha nezdravých návyků a s tím přišlo i zlepšení v mém životě v mnoha úrovních - fyzické, mentální, emoční i psychické.

Reforma uvnitř
Ve svém nitru jsem však stále zůstával otrokem svých myšlenek, a tak jsem se uvážlivě rozhodl pro transformaci mého myšlení a mysli. Teď už chápu, že mé první kroky k transformaci začínaly převzetím odpovědnosti za své zdraví a návyky. Svým vědomým úsilím jsem se zaměřil na jednu z nejdestruktivnějších emocí v člověku - nenávist. Kde dříve bývala nenávist, tam by měla být láska, kde bylo sobectví, tam by měla být velkorysost, atd. Zapsal jsem si tyto zásady a každý den jsem si je opakoval jako sankalpu.

Poznal jsem, že já sám jsem byl jediným odpovědným za své ďábelské sklony. Bez ohledu na to, jakou nespravedlnost jsem na tomto světě pociťoval, rozhodl jsem se zapomenout na všechny myšlenky na odplatu. Dobrý pocit mi dávalo pomyšlení na žití bez nenávisti, ale naopak být v míru se všemi. Dokonce i moje cela se mi začala zdát větší a příjemnější. Přede mnou se rozvíjel nový život - s láskou k ostatním a k přírodě, pro veškerou skutečnost, která stvořila naši existenci. Tato metamorfóza měla za výsledek nového šťastného člověka s mnoha inspirujícími přáteli, který ze mohl změnit díky studiu zdraví, jógy a stravování. To mi pomohlo odhalit, že vnější svět se skutečně mění na základě rozvoje světa vnitřního.

Odsouzen na doživotí k volnosti
Po pěti letech ve vězení ke mně jednou přišel dozorce se slovy: "Jsi volný". Já jsem se tomu musel smát: vždyť já už jsem vlastně byl dávno volný - osvobozený od myšlenek, které mě spoutávaly více, než cokoliv jiného! Důvodem, proč vám to dnes svěřuji, je mé přání, aby už nikdo jiný nestrádal v podobných poměrech; aby nežil v nenávisti; aby si nemyslel, že je už příliš pozdě něco měnit. Svět je možné změnit - znamená to totiž změnit náš pohled na něj tak, aby byl krásný a pozitivní. A pak můžete ještě dál pracovat na svém zdraví, uvědomování a štěstí s pomocí čerstvé a výživné stravy, jógových disciplín a vyváženého stylu života.

Tento případ není prvním, kdy mezi zdmi věznice někdo objevil jógu a vyšší úroveň života. Pobyt "uvnitř" je časem, kdy člověk může reflektovat svůj život, přemýšlet, meditovat, dělat rozhodnutí ke změně; anebo také pokračovat na klesající spirále sebedestrukce. Řečeno slovy moudrého muže jménem Tagore:

"Byl jsem spící a snil o tom, že život je jediným blahem. Probudil jsem se a uviděl, že život je službou. Začal jsem tedy sloužit a uviděl, že právě služba je ryzím blahem".

(Převzato se svolením z 'Yoga Revue', Belgium)


(Přeloženo z www.yogamag.net/archives/1983/emay83/real583.shtml)