4. Jak porozumět vědomí – část 1: myšlenky

30.04.2013 21:43

Kim Evans

Mnoho věcí ve světě kolem nás nám nahání strach. Když se rozhlédnete kolem a pochopíte, co se odehrává skryto za závojem, mnozí budou tvrdit, že opravdu existují důvody ke strachu. Avšak ve skutečnosti je strach druhem energie, která přitahuje ještě více to, čemu chcete zabránit. Mnoho psychologů vám řekne, že se setkáváme v podstatě jen se dvěma skutečnými emocemi: s láskou a se strachem. A všechny ostatní emoce spadají do jedné z těchto dvou základních kategorií.

Vděčnost, euforie, klid, radost a odevzdanost spadají do energetického stavu lásky. Naproti tomu hrabivost, nenávist, obviňování, hněv a vina souvisí s energetickým stavem strachu.

Jestliže pociťujete některé tyto emoce, především emoce strachu – které souvisí s nižším vědomím – je důležité si uvědomit, že jste uvěznění ve strachu, který následně ovládá vaše emoce. Když se dokážete na to podívat racionálně a pochopit svůj strach s tohoto pohledu, pak se řešení stane snadněji dostupné. Když jste ale spoutáni strachem, pak je mnohem těžší uvidět nejlepší řešení.

Je důležité vědět, že přijetí je prvním stupněm k vědomí lásky. Jakmile se tedy rozhlédnete kolem a situace je skutečně ošklivá, jak se dnes bohužel tak často stává, pak místo abyste cítili strach, hněv, nenávist nebo obviňování, prostě zkuste přijmout situaci takovou, jaká je. Slova, která se k tomu dají použít jsou: „Je to tak, jak to je.“ Při tomto postoji přijetí se vrátíte zpět do energetického stavu, založeného na lásce, ve kterém dojdete mnohem snadněji k nejlepší odpovědi a k řešení.

Pro ujasnění je potřeba dodat, že přijetí dané situace ještě neznamená její přehlížení nebo názor, že je všechno správně. Přijetí je prostě používáno k tomu, aby napomohlo přenesení vašeho vědomí mimo nižší vědomí směrem k vyššímu, kde budete schopni lepšího vidění a účinnějších rozhodnutí k dané situaci.

Přijetí ovšem ani neznamená, že byste kolem dané situace neměli nic dělat. Někdy vaší odpovědí může být i konfrontace a osobou, která se k vám zachovala špatně; jindy vaše reakce může být v podobě sdělení pravdy vaším přátelům a všem, kteří jí budou naslouchat; občas může být vaší odpovědí shromáždit skupinu lidí k protestu; a také se může stát, že vaše reakce bude v podobě šíření poznatků o tom, jakým způsobem nejlépe jednat.

Ve skutečnosti tu jde o to, že přijetím dané situace se vymaňujete z ohraničení vašeho vědomí, které vám říká, že jste příliš malí na to, abyste s tím mohli něco dělat. Místo toho se ocitáte v pozici, kde jste silnější a vaše rozhodnutí a jednání mají skutečně sílu. Protože vždy je tu něco, co může každý z nás udělat – ať už jde o maličkost nebo velkou věc.


Další informace:
Power Vs. Force, David Hawkins, M.D., Ph.D.
https://www.fearorlove.com/fearorlove.htm
https://www.scribd.com/doc/21251597/David-Hawkins-Power-vs-Force-Map-of-Consciousness


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/027613_consciousness_brain_function.html