5. Jak porozumět vědomí – část 2: potraviny

30.04.2013 21:46

Kim Evans

Jak bylo řečeno v první části, velká část našeho vědomí pochází z našich myšlenek a myšlenkových návyků. Ale velká část našeho vědomí také souvisí s tím, co dáváme svému tělu. Potrava, kterou jíme, doslova ovlivňuje naše vědomí – je to možná výraznější, než se většina lidí domnívá.

Dr. Richard Anderson ve své knížce „Cleanse and Purify Thyself“ zmiňuje vědecké studie s 60.let minulého století, ve kterých bylo zkoumáno chování červů poté, co sežrali jiné červy. Napřed však vědci zkoušeli naučit skupinu červů různému neobvyklému chování. Pak tyto červy dodávali jako potravu jiným červům, kteří nebyli nic učeni. Během krátké doby však tito nevycvičení červi projevovali stejné prvky chování jako ti, kterými se živili.

Dr. Anderson to vysvětluje tím, že vědomí cvičených červů přešlo na necvičené. Ze širšího úhlu pohledu nám tím říká, že každý absorbujeme vědomí toho, co jíme.

Problém tohoto jevu je v tom, že většina lidské populace pravidelně konzumuje zvířata. A ta jsou na konci svého života přinejmenším vystrašená (když jsou zabíjena). A toto zabíjení do jejich vědomí vnáší strach, hněv a pravděpodobně i nenávist.

V této době je typické, že zvířata, která jsou chována na maso, bývají chována v děsivých podmínkách. Bývají krmena stravou, která se naprosto nehodí pro jejich přirozený vývoj. Toto krmení vyvolává nemoci a otravy v jejich fyzickém těle, které může přímo ovlivňovat nemoc a toxicitu i v emocích a mentalitě.

Mnoho zvířat je nuceno žít v přeplněném společenství, které se podobá koncentračnímu táboru a kde je běžné tělesné týrání. To činí zvířata ustrašenými a je smutné sledovat lidskou populaci, která vůbec nepřemýšlí o vhodnosti masité stravy připravované z takových zvířat. Nejhorší na tom je, že tu máme populaci, která nechápe, že tímto způsobem postupně přebírá vědomí založené na strachu a že takto změněné vědomí ji ovlivní způsoby, které si zřejmě ještě nedovede ani představit.

Vědomí je ošidná věc. Nemůžeme je spatřit; nemůžeme se jej dotknout. Můžeme je ale vnímat, a ono ovlivňuje všechno v našem světě. Naše vědomí dokonale ovlivňuje naši vlastní realitu, a naše kolektivní vědomí vytvořilo přesně takový svět, v jakém žijeme.

Mnoho lidí však lépe chápe skutečnost světa, ve kterém žijeme. Je to svět rozervaný válkami, zaměřený na hrabivost, ovládaný strachem a zdaleka ne všichni lidé si uvědomují utrpení ostatních – jde jim hlavně o jejich vlastní potřeby.

Vlády všech států mají dnes dojem, že klidně mohou vnucovat celé populaci jedovaté látky prostřednictvím nařízených očkování, odepírají lidem základní práva a aktivně znehodnocují dodávané potraviny jedy a genetickými úpravami. A současně s tím pracují na tom, aby ztížili přístup k informacím o léčivých bylinách a zdravé výživě.

Pokud pochopíme tuto skutečnost, mnoha z nás se přestane líbit kolektivní vědomí, ve kterém se nacházíme a směr, kterým nás unáší. Jestliže jste jedním z takových lidí, pak jedna z nejlepších pozic, odkud je dobré začít se změnou, jsme my sami. Jakmile se vám podaří pozvednout vaše vlastní vědomí ze strachu do stavu založeného na lásce, dostanete se do skvělé pozice k tomu, abyste pomáhali ostatním, kteří mají také vůli změnit své vědomí. Kdyby totiž široké masy žily s vědomím lásky, nebylo by problémů, které jsou dnes kolem nás tak zjevné.

 

Další informace:
Cleanse and Purify Thyself (book 1), Dr. Richard Anderson, N.D., N.M.D.
"Memory Transfer Through Cannibalism in Planaria", Journal of Neuropsychiatry, 1962; Volume 3, Supplement 1, pg S42-48.
Molecules of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine, Candace B. Pert, Ph.D.


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/027621_consciousness_foods.html)