12. Zpomalené ruce

28.04.2013 21:30

Občas bývá zpomalení nejrychlejším způsobem, jak urychlit běh věcí. Vyzkoušejte si, jak bude meditace s pomalým pohybem rukou působit na pročištění vaší mysli.

Jonathan Foust


Nedávno jsem si sepsal seznam věcí, kterých chci dosáhnout. Byl pořádně dlouhý a náročný, ale byl jsem přesto rozhodnutý usilovat o úspěchy na všech frontách. Když mě ale podráždila zácpa na dálnici, sedl jsem si se svým moudrým přítelem, abychom to probrali. „Vypadá to, že chceš mít hotových příliš mnoho věcí najednou,“ řekl mi.

„Přesně tak,“ odpověděl jsem já. „A jsem z takového tempa dost frustrován.“

Po delší odmlce můj přítel dodal: „Pokud skutečně chceš urychlit běh věcí, potřebuješ v prvé řadě zpomalit.“ I když mě ta moudrost zastihla nepřipraveného, jakmile jsem to zkusil, poznal jsem, že měl naprostou pravdu. Díky zpomalení jsem se stal uvolněnějším a vnímavějším. Byl jsem zase schopen naslouchat své intuici a volit si ty nejlepší kroky při realizaci projektu, abych tak nakonec uskutečnil své nejvyšší záměry.

DEJTE SI PAUZU
Kdo by v naší současné kultuře přeplněné reklamou a stimulanty nechtěl pracovat ještě rychleji? Možná ale zároveň také dychtíte po oddychu od vaší přetěžované mysli a přivítali byste přechod do klidnějšího, intuitivnějšího a přítomného stavu? Bývá snadné ztratit ze zřetele svůj prvořadý záměr uprostřed rozptylování, vyvolávaného vzrušenou myslí. Zpomalení vás přivádí zpět k tomu, co je tady a teď.

Je mnoho meditačních technik, které se zaměřují na jediný bod jako na předmět koncentrace. Ať už to bývá dech, mantra, vjemy, myšlenka na lásku nebo uvědomování si sebe sama, tyto předměty koncentrace se mohou stát průchodem k přítomnému okamžiku. Někdy se ale stává, že prosté soustředění je příliš subtilní na to, aby přesměrovalo mysl. Pokud máte také takovou zkušenost, možná i vy přijdete na to, že pomalý pohyb, jenž začíná pozorností na tělesné vjemy, může být přínosem pro vaši hlubší soustředěnost.

Tento proces postupného přenášení pozornosti od velkých pohybů v rámci ásan k malým pohybům dechu je vlastně esencí rádža-jógy. Pokud se věnujete pozicím, podaří se vám zacílit na hluboko usazená napětí a postupně je uvolňovat. Také tímto přístupem zdokonalíte své vnímání a naučíte se koncentrovat na jemnost svého dechu a obracet svou pozornost dovnitř (pratjahára). Na to pak můžete navazovat stále jemnějšími formami uvědomování: od jednobodovosti (dhárany) k jednosměrnému proudění (dhjána) a nakonec i k pohlcení (sámadhí).

Nádherným a snadno dostupným prostředkem pro meditaci v pohybu je koncentrace na pomalý pohyb rukou (viz popis na konci článku)

VNÍMEJTE TU SÍLU
Jakákoliv metoda meditace zpravidla rychle odhalí, jak je vaše mysl navyklá se zaměstnávat myšlenkami na budoucnost nebo minulost. Okamžiky, kdy jste schopni si uvědomovat přítomnost, bývají poměrně řídké. Pomalé pohyby díky své vazbě na pozornost vaší mysli, vás mohou přímo vtáhnout k prožitkům vnímání přítomného okamžiku. Tato technika jednak dokáže přivést vaši mysl do stavu jednobodové koncentrace, ale kromě toho mívá i větší využití, jakmile se stanete vnímavějšími k životní síle.

Mnoho jogínů je přesvědčeno, že životní síla neboli prána prochází lidským nervovým systémem, oživuje tělo a udržuje všechny jeho systémy v činnosti na optimální úrovni. Lidská mysl se zpravidla podvoluje léčivé přítomnosti prány v průběhu spánku. To je tedy důvodem, proč dokáže být dobrý noční spánek tak regenerujícím.

Vy se však můžete naučit vnímat pránu i v bdělém stavu a nabírat si ji do zásoby. Jakmile odstraníte překážky bránící jejímu průtoku, začnete se v životě cítit mnohem více činní a přítomní. Vybavte si, jak dobře se vždy cítíte po lekci jógy nebo po tanci či milování. Pohyb dokáže probouzet jak pránu, tak i uvědomování.

Rytmus pomalých pohybů zpomaluje vaši mysl. Stačí se jim věnovat jen několik málo minut a mohou se stát výbornou předehrou k ještě jemnější činnosti - k meditaci. Zkuste zvedat paže nad hlavu a pak je pomalu spouštějte po stranách a přitom se koncentrujte na mikro-pohyby svých rukou, jak plují prostorem. Už po první minutě tohoto cvičení se ocitnete ve stavu vytržení - budete tak provádět pratjaháru.

Udržování pozornosti na klesání vašich paží vám pak pomůže být všímaví i v průběhu dne. Vyzkoušejte si provádět pomaleji své mytí zubů nebo mytí nádobí a pozorujte přitom, jak to přenáší vaši mysl do přítomnosti. Velmi pomalé zaujímání jógové pozice vás přenese do dynamického proudu vnímání, dechu a uvědomění.

Jakmile se stanete pohlceni malými detaily jakékoliv tělesné činnosti, vynoří se před vámi nové fascinující paradoxy. Zaměřením na zpomalený pohyb budete neúprosně vtaženi do ticha, jež se za ním skrývá.


Zakuste vědomí svých rukou
1. Pohodlně se posaďte a protřepejte své ruce, jako byste z nich setřepávali vodu. Jemně prohlubte své dýchání. Když začnete pociťovat energii v rukou, položte je na stehna dlaněmi vzhůru. Chvíli věnujte pozornost na pocity v rukou. Pokud je to možné, vnímejte srdeční tep v konečcích prstů.

2. Jak se vaše dýchání prohlubuje, kontrolujte, zda aktivujete také své břicho, bránici, hrudní koš, horní část hrudníku. Nabírejte dech hluboko do břicha. S končícím nádechem naplňujte horní hrudník a pak pozorujte, nakolik se dokážete uvolnit s každým výdechem.

3. Představujte si světlo ve středu svého těla. Když se nadechujete, nechte světlo rozzářit o něco více. Při výdechu je nechávejte poněkud ztlumit. Pocitům v břiše můžete zkusit přiřazovat teplotu nebo barvu.

4. S každým dechem si představujte, jak energie naplňuje váš hrudník a ramena. Vnímejte pak proudění vašimi pažemi a do dlaní. Zaznamenávejte světlo a teplo, jak naplňují vaši hrudní dutinu, váš hrudní koš, paže i vaše ruce.

5. Podržte svou pozornost v rukou a kolem nich. Vnímejte vzduch, který se dotýká vašich dlaní, prstů a palců. Vnímejte okolí vašich rukou a volný prostor mezi prsty. Když jste připraveni, jemně oddalte ruce od těla, abyste je mohli uvolnit ve vzduchu a pak je nechte dokonale nehybné. Uvolněte přitom ramena, paže i dlaně.

6. Pak zvedejte ruce vzhůru co nejpomaleji, téměř nepostřehnutelně. Zaznamenávejte i ten nejmenší pohyb ve svém vědomí zatímco pokračujete ve zvedání rukou. Všímejte si, nakolik jste schopni zpomalit. Představujte si jednotlivé molekuly vzduchu, jak proudí kolem vašich prstů. Zkuste, zda dokážete zpomalit pohyb natolik, abyste měli dojem, že se vaše ruce pohybují samy od sebe.

7. Až se vám to bude zdát vhodné, natočte dlaně proti sobě. Jak se vaše ruce přiblíží, vnímejte pulsování energie. Představujte si okraje jejich energetických polí. Možná se vám podaří vnímat, jakoby mezi vašimi dlaněmi byl balón pulzující energie nebo jako kdyby byly vaše ruce opačnými póly magnetu. Vaše mysl je uvolněná a zároveň pozorná a zaznamenává proud do obou rukou.

8. Několik dalších minut nechte vaše ruce plout přirozeně prostorem a ať vaše mysl pozoruje i ty nejmenší detaily vašich vjemů. A pak v určitý okamžik přenášejte ruce na místo, které potřebuje léčit nebo volá po pozornosti.

9. Nakonec podle vlastního uvážení nechte své ruce spočinout na svém klíně a několik dalších minut seďte v tichu.


Jonathan Foust, M.A. je zkušeným učitelem a presidentem Kripalu Center v Lenoxu, stát  Massachusetts. Vede pobyty s jógou a meditací a vyučuje i v zahraničí.


(Přeloženo z https://www.yogajournal.com/practice/1770)