13. Jak můžete prostřednictvím dechu řídit svůj emoční stav

29.07.2013 18:54

Seppo
 

Už celá staletí je umění dechu jedním z mnoha nástrojů, využívaných jógovými mistry ke ztišení těla i mysli, k přípravě na meditaci, kontemplaci nebo k získání vlády nad emocemi. Dechové techniky byly dlouho využívány v rámci duchovních cvičení a až nyní nám nová vědecká studie předkládá možnost jejich využití za účelem ovládnutí emocí i v prostředí neurovědy. Výsledky se ukazují být slibné a mohly by znamenat omezení spotřeby léků, podávaných při úzkosti, depresi nebo zvládání hněvu.


O studii a jejích zjištěních

Studie byla prováděna na the Universite de Louvain pod vedením Dr. Pierre Philippota. Výzkumníci se zaměřili na dvě skupiny dobrovolníků s cílem vyhodnotit, zda způsob dýchání může vytvářet a usměrňovat emoce a jejich intenzitu.

Zatímco je už známo, že prohloubené dýchání má ztišující účinek, v situacích pod tlakem nebo při vyděšení nebývá jisté, jestli se způsob dýchání opravdu projevuje na emocích. Výsledky studie byly významné, neboť ukázaly, že každá emoce má svůj způsob dýchání, který je pro ni charakteristický.

Potvrzené příklady:
Vyděšení  - krátké, rychlé nebo povrchní dýchání
Hněv - prodloužené, nucené dýchání
Ztišení - pomalý, stálý dech
Štěstí - dlouhé nádechy, dlouhé výdechy

Lidé v první skupině byli požádáni, aby výše uvedené emoce vytvářeli změnou svého dýchání a vybavováním situací, které se u nich vztahují k těmto emocím.

Každý z účastníků v první skupině také vyplnil dotazník, kde popsal své obvyklé dýchání při prožívání sledovaných emoci. Vyhodnocení pak bylo překvapivé, neboť sesbírané údaje byly u většiny zúčastněných shodné. V praxi to tedy znamená, že každá ze sledovaných osob pozorovala podobné způsoby svého dýchání jak při pocitech štěstí, tak i u dalších významných emocí.

Lidé ve druhé skupině měli dýchat stejnými způsoby dechu, jako první skupina a soustředit se pouze na dýchání samotné. Už po krátké době začínali vnímat konkrétní emoce, jež se vztahovaly k dýchání - stejně jak je popisovali i lidé z první skupiny

Výsledkem bylo tedy toto zjištění: tak jak mistři a učitelé jógy a vědí už celá staletí, i vědecké pozorování dokládá, že způsob dýchání skutečně ovlivňuje emoční stav člověka.


Co to může znamenat právě pro vás?

Je to docela prosté - máme k dispozici vyzkoušenou a ověřenou metodu pro ovládání emočního stavu, což bylo dříve považováno za neprůkazné. Jakmile bude tento poznatek vhodně předložen veřejnosti a nebude vztahován pouze k lidem praktikujícím jógu, mohli bychom se dočkat zlepšení všeobecného duševního zdraví celé populace.

Lidé trpící úzkostmi, depresemi nebo hněvivostí by tak mohli být schopni se naučit, jak zvládnout své emoce pouhým soustředěním na svůj dech. To by pak mohlo prakticky znamenat omezení jejich závislosti na lécích - u mnohých takto léčených pacientů léky stejně nepomáhají a ve skutečnosti dělají věci ještě horšími.

Je ale zřejmé, že takovýto způsob dýchání vyžaduje přiměřenou koncentraci, s jakou se setkáváme u cvičení jógy nebo u meditace. Aby se nám podařilo ovlivnit naše emoce, potřebujeme k tomu disciplinovanost a svědomitost. Nicméně tyto poznatky nabízí mnohem užitečnější alternativu k dosud používaným omezeným metodám pro lidi s emočními problémy. Jednoho dne by se třeba mohly stát široce využívané i ze strany terapeutů nebo poradců...


Použité zdroje:
https://www.psychologytoday.com/blog/feeling-it/201304/breathing-the-little-known-secret-peace-mind
https://www.ecsa.ucl.ac.be/personnel/philippot/RespiFB010613.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167876094900272(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/040474_breathing_mental_health_natural_remedies.html)