14. POZDRAV MĚSÍCI

14.01.2017 17:39

1. Hora (Tadásana)

Vzpřímený stoj s chodidly u sebe. Sepnuté dlaně před hrudníkem, palce se dotýkají hrudní kosti. Několik prohloubených nádechů a výdechů.

2. Úklony – poloviční měsíc (Urdhva Hastásana)

Prsty rukou proplést, ukazováky jsou napřímené a směřují ke stropu.
Ná - vzpažit. Vý - úklon doprava, boky vytlačovat vlevo. Váha je rovnoměrně rozdělená do obou chodidel, stehna zpevněná.
Ná - návrat zpět. Vý – úklon doleva. Ná – Návrat zpět. Vý – uvolnit ruce a spouštět do upažení.

3. Poloviční dřep (Utkata Konásana)

Ná – širší rozkročení, chodila namířena do stran. Vý – ohnout v kolenou a snížit trup do polovičního dřepu (v podkolenní pravé úhly). Ruce v upažení, dlaně míří dopředu, prsty natažené, ohnout v loktech (pravý úhel – prsty míří na strop)). Váhu chodidel přenášet do prstů.

4. Hvězda

Ná – propnout nohy, chodidla vytočit dopředu, upažení s dlaněmi mířícími vpřed, prsty natažené.

5. Trojúhelník (Utthita Trikonásana)

Levé chodidlo o 90 stupňů doleva, pravé vytočit jen lehce. Vý – vzpažit pravou paži a levou spstit k noze. Úklon vlevo přes levý kyčel s protaženým trupem, pánev nerotuje.

6. Pyramida (Paršvottanásana)

Ná – rotace trupem vlevo, pravá paže klesá k levé. Vý – pokrčí se mírně levé koleno a spouští se ruce k podlaze po obou stranách levé nohy, předklon trupu k levému stehnu. Pravá noha zůstává protažená s patou na podložce.

7. Snížený výpad (Andžanásana)

Ná – ohýbá se levé koleno a klesá pánev. Vý – pravé koleno klesá na podložku. Hlava se vytahuje od ramen, pohled šikmo dolů.

8. Nízký boční výpad vlevo

Ná – obě ruce k vnitřní straně levého chodidla. Vytočit levé chodidlo dopředu.
Vý – natáhnout pravou nohu, prsty či dlaně položit na podlahu (nebo je přiložit na levou nohu)

9. Věnec (Malásana)

Ná – trup mezi chodidla, nízký dřep, kolena od sebe, spojené dlaně před hrudníkem, lokty u kolen.
Vý – plný výdech

10. Nízký boční výpad vpravo

Ná – obě ruce k podložce u pravého chodidla (nebo na pravou nohu). Protáhnout levou nohu do strany.
Vý – trup k pravému chodidlu

11. Snížený výpad (Andžanásana)

Ná – rotace trupu doprava, levé koleno na podložku, pravé chodidlo vytočené vpravo.
Vý – prsty na podložku po stranách pravého chodidla, pohled vpřed, vytažení hlavy.

12. Pyramida (Paršvottanásana)

Ná – zvedat pánev. Vý – předklon trupu k pravé noze. Ruce na pravé noze. Levá pata na podložce.

13. Trojúhelník (Utthita Trikonásana)

Ná – zvedat levou paži ke stropu, natáčet trup i pánev vlevo. Pravá ruka na vnější straně pravého kolena. Vý – plný výdech.

14. Hvězda

Ná – napřimovat trup, paže do upažení, dlaně míří dopředu. Roztažené prsty směřují do stran.

15. Poloviční dřep (Utkata Konásana)

Vý – ohnout kolena na 90°, chodidla vytočit do stran, snížit trup do polovičního dřepu. Paže ohnuté v pravém úhlu – prsty míří ke stropu.

16. Úklony – poloviční měsíc (Urdhva Hastásana)

Ná – napřímit nohy, levou nohou přikročit k pravé a současně vzpažit. Proplést prsty, ukazováky zůstanou natažené (míří ke stropu). Vý – úklon vlevo, boky protlačit doprava. Ná – napřímení. Vý – úklon vpravo. Ná – napřímení. Vý – spustit ruce před hrudník do výchozí pozice. Palce se dotýkají hrudní kosti, několikrát se prodýchnout.

Sestava je určená ke ztišení mysli a k soustředění na své nitro.

 

V tradici aštanga – jógy se tato sestava necvičí při úplňku a novoluní. Tyto dny se nazývají „moon days“ a jsou to dny odpočinku. Zdůvodňuje se to tím, že v při úplňku je prána příliš silná a to by při cvičení způsobovalo nerovnováhu. Při novoluní zase převládá apána a cvičení je proto obtížnější.

 

Cvičení pozdravu měsíci (čandra namaskár) je vlastně reflexí na pozdrav slunce (súrja namaskár) – podobně jako měsíc, který nevyzařuje vlastní světlo, ale odráží světlo slunce. S výjimkou poloviční pozice měsíce se ostatní ásany často používají i v pozdravu slunce. Pozdrav měsíce je nejlepší cvičit večer – především tehdy, když je vidět měsíc na obloze. Před cvičením je potřeba několik hodin nejíst.

 

Přínosy cvičení

Sestava napomáhá k lepšímu průchodu měsíční energie tělem. Tato pak má chladivé, relaxační a tvůrčí kvality. Cvičením se protahuje páteř, šlachy a zadní strany nohou. Posilují se nohy, paže, záda i břišní svaly. Stejně jako u jiných jógových cvičení, je důležité se sestavu učit pod vedením zkušeného instruktora.

 

Síla ze spojení protějšků

Abychom vytvořili vyváženost v našem praktikování jógy (a také v našich životech), bývá prospěšné se seznamovat s účinky kontrastů. Jing a Jang, odliv a příliv, stažení a rozpínání, úsilí a odevzdání se – je důležité rozeznávat kvality a přínosy každé strany spektra, abychom dokázali mezi nimi nalézat vyváženost a propojenost.

 

Pozdrav slunci je Jangový - souvisí s aktivitou, teplem a světlem, zatímco pozdrav měsíci je Jinový – je to vnímavé, meditativní a ochlazující cvičení. A přestože Jin a Jang představují zdánlivě opačné principy (tma a světlo, den a noc, pasivita a aktivita, atd), jsou zároveň i absolutně nezávislé. A stejně tak i pozdravy slunci a měsíci zahrnují odlišné kvality a současně se vzájemně dokonale doplňují. Také sanskrtské označení HATHA rovněž odráží tyto individuální i propojené kvality: HA je mužský, ohřívací a energetický princip slunce, zatímco THA je ženský, ochlazující a přijímající princip měsíce. Hatha jóga je pak cestou, která má za cíl sjednocovat tyto zjevně protikladné elementy, vytvářet mezi nimi harmonii a vyváženost.

 

Přestože sestavy pozdravů slunce a měsíce v sobě zahrnují odlišné kvality, současně se vzájemně dokonale doplňují.

 

Pozdrav slunce = povzbuzení

Pozdravy slunce se často využívají na začátku jógových lekcí, aby se tělo probudilo a rozproudila se v něm energie a teplo. Na fyzické úrovni toto cvičení buduje vytrvalost a sílu a propojuje pohyb tekutin s dýcháním. Z pohledu symboliky znamená vyjádření vděčnosti slunci za jeho energii a světlo.

 

Pozdrav měsíci = ztišení

Také se hodí k zařazení do lekcí i do individuálních cvičení, kdy je potřeba regenerace, zklidnění a ztišení. Obzvláště je užitečný před meditací, neboť pomáhá vytvářet silnější propojení s dechem a připravuje také tělo i mysl k pokojnému spánku.

 

 

Zdroje:

www.yogaoutlet.com/guides/how-to-do-a-moon-salutation-in-yoga

https://www.worldhinduparisad.org/eng/?p=1694