1. Ideální den západního jogína

14.04.2013 15:24

André Van Lysebeth

...Není žádného univerzálního receptu použitelného pro každého za všech okolností. Uváděné techniky jsou příkladem, jak zapojit určitý počet jógových praktik do denního rozvrhu a ukázat, že je lze integrovat do životní praxe v moderním světě.


Str.82
Probuzení
Probuzení lze vnímat jako každodenní zázrak - ale protože se stále opakuje, nikoho ani neohromuje, ani neuvádí v úžas.
... Jógin velmi pečlivě obnovuje vládu nad svými "nástroji", určenými k tělesné i duševní činnosti.
Ze všeho nejdříve se na lůžku slastně protáhne, zívne a protře si oči, aby obnovil kontakt se svým tělem a upozornil svaly, že začal nový den. Udělejte totéž! Vaše okno zůstává zajisté otevřené i v zimě, a tak můžete provést několik úplných jógových dechů, aniž byste opustili lůžko. Udržujte vědomí uvnitř těla, vciťujte se do něj a prociťujte, jak ve vašich tepnách a žilách koluje hřejivý Život.
...Užasněme nad tím, že jsme zde, v lidském těle, fantastickém výtvoru, jehož složitost přesahuje naši představivost a které navzdory nespočetným překážkám civilizace funguje bez přílišných problémů. Jste-li aktivní věřící, nic vám nebrání doprovodit tento pocit modlitbou.
...Jakmile se ráno probudíme, je důležité zakořenit se v kosmickém aspektu vlastní existence, protože náš individuální život tím získá zcela jiný rozměr.


Str.83
Vstávání
Uplynulo pět, možná deset minut od chvíle, kdy se v nás znovu rozžehl bdělé vědomí. Nyní musíme vstát. Pro řadu našich spoluobčanů obtížný úkon, zvláště mají-li za sebou nedobrou noc, to znamená neklidný nebo příliš krátký spánek. Ještě horší je to v zimním období, kdy vládne tma a chladno. Přimět se opustit pohodlné lůžko, které nás mateřsky chrání a udržuje v teple, bývá často kruté.
...Západní jógin sice nevěří v pověru "vstávání levou nohou", ale přijímá lidové rčení v tom smyslu, že to, jak opouštíme lůžko, je důležité pro celý den.
Lidé trpící bolestmi beder a zejména ti, kdo jsou ohroženi ústřelem, by si měli připomenout, jak rozhodující význam mají první gesta a pohyby. Nikdy se nezvedejte prudce! Je třeba se překulit na bok a posadit se, neboť jeden špatný pohyb může představovat cvaknutí spouště, které vyvolá ústřel.
Už stojíme! To však není ještě vhodná chvíle pro cvičení ásan. Nejprve se svaly musí uvolnit a začít s pohybem. Je však již možné naznačit první pohyb pozdravu slunci ve stoji na podložce: nohy jsou spojené, dlaně sepnuté před hrudníkem. Vzpažte a pomalu, nenásilně se prohněte současně s protažením páteře. Pohyb opakujte - i v případě, že ústřely netrpíte.
Rituál, jak se dostat do formy:

  • třete suchou žínkou celé tělo kromě obličeje a příliš choulostivých míst
  • osprchujte se co nejchladnější vodou. Zvyknete-li si na to, oblíbíte si studenou vodu přímo z kohoutku a možná že začnete toužit po ještě studenější!
    Sprcha spolu s třením žínkou tonizuje celý sympatický nervový systém, probouzí kůži a aktivuje termoregulační mechanismy, které vás chrání před přehřátím či podchlazením. Zbavuje vás také elektrického náboje. Voda tryskající ze sprchy pod tlakem nabíjí vzduch zápornými ionty, které vás opět naplňují pránou.
  • provádějte nétí (vnitřní promývání nosu vlažnou slanou vodou)
  • věnujte se péči o dásně a zuby, zvláště masáži dásní, a holení

Protože čas pro tuto činnost je omezen, doprovázejte rituál hlubokým dýcháním, případně uddijánabandhou (vtažení břicha při prázdných plicích).
Patří k duchu jógy setrvávat během všech těchto úkonů pozorně u svého těla, či přesněji ve svém těle. Prožívejte kontakt se studenou vodou, příliv krve vyvolaný třením žínkou atd.
Nepředjímejte své každodenní starosti - brzy bude dost času se jim věnovat!


Str.85
Jógová sestava
Nyní nastává nejvhodnější chvíle na sestavu ásan, pránajámu, eventuelně meditaci. Bude obsahovat průpravu vycházející z pozdravu slunci, zaměřeného na kloubní pohyblivost, svaly, srdce, oběhový systém, dýchání a na propustnost těla pro pozdější průchod prány.
...Každá ásana je perla, a přesto hrst perel není náhrdelník. Nití, která prostupuje, spojuje a uspořádává ásany, je dech, kontrolovaný a oživovaný vědomím.
Sestava ásan je dialog s vlastním tělem. Objevujte ho každý den o něco lépe. Vést dialog neznamená "střídavě mluvit", ale především "naslouchat". Učme se naslouchat svému tělu, vždyť má pro nás tolik sdělení! Tím, že mu nasloucháme, navazujeme přímé spojení s jeho moudrostí.
...Každá sestava má obsahovat alespoň dvě ásany s prodlouženou nehybností. (Zde je jeden z podstatných rozdílů mezi jógou a všemi ostatními tělesnými disciplínami. Právě v nehybnosti spočívá z velké části originalita a účinnost jógy.) Je lépe snížit počet pozic ve prospěch jejich trvání, než naopak. Pokaždé, když mysl unikne a přeskočí náhle k vašim starostem a problémům, vracejte ji trpělivě k tělu a do těla. Nechť vás to nepřekvapuje, je to normální.
Shledáváme, že to vše staví do stejné situace začátečníka i pokročilého (či spíše toho, kdo se za pokročilého považuje). Nemá to tedy nic společného ani s věkem, ani s pružností, ani s roky praxe, ani s tím, zda je někdo adeptem západním, nebo Indem. Po ásanách bude sestava pokračovat rozumným podílem jednoduché či pokročilejší pránajámy podle zkušeností adepta a také relaxací, která ani nemusí být dlouhá.


Str.86
Do práce
Jen tak mimochodem: existují všeobecně známí podnikatelé, kteří se obávají, že jejich spolupracovníci začnou praktikovat jógu, a stanou-li se "jóginy", ztratí svou průbojnost a dravou ctižádost, že se tím "demobilizují". Možná! Jógin se nemůže upínat na peníze jako na jediný cíl své existence, ani na moc pro moc. Může je nanejvýš považovat za prostředky sloužící k integraci své osobnosti. Řídící pracovníci si však neuvědomují, že namísto netrpělivých, agresivních spolupracovníků, kteří si "pořídí" infarkt ve třiceti čtyřiceti letech, získají spojence soustředěné, svědomité, uvolněné, výkonné, schopné analyzovat situaci s klidnou prozíravostí, podávající spíše stálý, pravidelný pracovní výkon než rychlá vzplanutí. Pochopíme-li toto všechno, budeme se ještě ptát, čemu nebo komu dát přednost? Musíme si tedy najít práci, která by nás uspokojovala, což je v našem moderním světě stále obtížnější. Pokud se to nepodaří, bude třeba spokojit se s prací, kterou máme, a zajímat se o ni.
I v práci lze nalézt soulad s jógou: díky vědě a technologii disponuje dnes člověk obrovskými možnostmi, které ještě nedokázal ani kontrolovat, ani ovládat. Proč by se právě jógini nemohli ujmout tohoto úkolu? Bude třeba originálních myšlenek, aby se práce stala opět ne-li přitažlivou, tedy alespoň uspokojivou.

Praktické rady:

  • snažte se pracovat v co nejčistším vzduchu
  • dbejte na svou "pracovní ásanu" - dávejte pozor, abyste neseděli hodiny s nahrbenými zády a sevřeným hrudníkem.
  • myslete na svůj dech. Samozřejmě není možné soustředit se na práci a současně myslet na to, abychom dýchali zhluboka a pomalu. Měli bychom však využít každé volné chvilky, každé třeba i několikasekundové přestávky k zařazení plného jógového dechu. Co nám brání uvolnit se a dýchat, když např. vytáčíme telefonní číslo a čekáme na spojení?
  • odolávejte používání výtahu. Nepoužívejme výtah, nepotřebujeme-li se dostat výš než do 4.poschodí. Jízdou se ostatně ušetří jen málo času. Čekání na výtah, nastupování a potom jízda - za tu dobu tam jsme pěšky, stoupáme-li svižným tempem. Pro aktivaci krevního oběhu, který závisí do značné míry na kontrakcích svalů nohou, nemůže být nic lepšího. Tyto kontrakce se podílejí na návratu žilní krve k srdci. Zpočátku to bude bezpochyby únavné, ale brzy se vytrénujeme a vystoupíme nahoru jen nepatrně zadýchaní. Sestup po schodech představuje ještě méně problémů. K večeru zjistíme, že jsme bez časové ztráty zvládli slušnou dávku tělesného cvičení.

Na sklonku dne a zejména na konci své kariéry pocítíte blahodárný rozdíl, pokud jste pracovali v co nejčistším vzduchu, ve fyziologicky správné poloze a bez nervových tenzí.


Str.89
Večer

VEČER JE PŘÍMO HROBEM PROMEŠKANÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ!
Je příjemné usadit se do křesla a číst si časopis nebo se dívat na televizi. Samozřejmě není zakázáno dozvídat se, co se děje v našem nepokojném světě. Není třeba se cítit provinile, že jsme strávili večer sledováním televize. Měli bychom se však alespoň jednou denně (a podvečer je k tomu často nejvhodnější) projít nebo ještě lépe projet na kole. Proč si nejít zaplavat? Sport a jóga se vzájemně nevylučují.
Zcela zásadní je druhé, večerní cvičení jógy.
Bude se samozřejmě od ranního lišit. Jaká má být jeho skladba? Ta bude hodně záviset na tom, čím jsme se zaměstnávali během dne. Protože téměř všichni ustavičně sedíme, nemáme dostatek pohybu, budeme opět zařazovat pozdrav slunci, zvláště pokud jsme během dne nejezdili na kole nebo neplavali.
Cvičení ásan můžeme zkrátit ve prospěch pránajámy, relaxace a meditace. Je nezbytné vytvořit si každý den odstup od nepřirozeného světa, v němž žijeme, a obnovit kontakt s hlubší realitou, ponořit se až ke kořenům vlastního bytí, což je cílem a podstatou meditace.

Ukládání se ke spánku
...Některým lidem zvyšují večerní cvičení jógy a zvláště stimulační ásany nervový a psychický tonus natolik, že se jim nedaří ihned usnout. V těchto případech je třeba pozorovat osobní reakce, protože v této oblasti neexistují žádná všeobecně platná pravidla. K odhalení "viníka", čili na večerní dobu příliš tonizujícího cvičení, postupujeme eliminací a zkoušením.


Str.90
Usínání
Usnout, to je přímo umění - jógové! Ano, je uměním uvést svou psychiku a tělo do stavu klidu. Večer těsně před usnutím můžeme k vypojení mysli použít relaxačních technik obličeje a jazyka, doprovázených plným, hlubokým a pomalým jógovým dýcháním. Je to také správná chvíle pro vložení pozitivních mentálních obrazů do psychiky. Představte si, že toho, čeho si přejete dosáhnout, je již dosaženo. Nemáte-li žádné zvláštní cíle, představte si své tělo takové, jaké byste si je přáli mít. Zdravé, dynamické, silné. Představte si sami sebe, jak nazítří ráno s radostí a účinně uskutečňujete celý svůj jógový program.
Je téměř jisté, že usnete ještě před jeho dokončením. Během spánku bude vaše podvědomí zpracovávat pozitivní představy, které jsou pro ně jakýmsi plánem práce. Nejenže vám to nezabrání spát hluboce a šťastně, ale čím lepší spánek bude, tím lépe se budou uskutečňovat pozitivní obrazy.
Noc přináší radu, a více než pouhou radu. Je studnicí možností, kterých prakticky nikdo z nás nedbá, protože nezaměřujeme své podvědomí ke konstruktivnímu cíli.

Tak vyhlíží cesta budoucnosti - sice neúplná, ale zato nabízí hodnotný jógový program přizpůsobený Západu. Bezpochyby existují i lepší. Je však na vás si program přizpůsobit a zdokonalit!

Dobrou jógu!


(Vybráno z knihy André Van Lysebeth - LEKCE JÓGY, Argo 2001)