4. Dechové cvičení L -„srdce/hlava hlava/srdce“

14.04.2013 15:53

Představte si, že váš dech proudí ve směru písmene L: nádech skrze srdeční oblast, krátká zádrž, pak výdech vzhůru skrze vrchol hlavy. Potom obráceně: veďte energii dovnitř přes vrchol hlavy a dolů k srdci; zadržte; vydechujte se srdce ven do světa.

 

 

Až si na tento pohyb zvyknete, zkoušejte držet mysl soustředěnou na tom, co zkoušíte provádět:

- Když se nadechujete skrze své srdce, přijímáte všechnu bolest a utrpení a nedokonalost lidského života (včetně vašeho vlastního) do svého vlastního srdce. Pak to nabízíte vzhůru Bohovi tím, že vydechujete vzhůru vrcholem hlavy (7.čakrou) do vesmíru.

- Pak nadechujete čistou vesmírnou energii, která je nad vším utrpením a přenesete ji dolů do srdce, kde k ní přidáte dotek vaší vlastní lásky a pak ji nabídnete ven do světa jako váš dar (současně s výdechem).

- Až se vaše soustředění stane silnějším, bude tato technika velmi účinným způsobem k předávání požehnání a k přebírání osobní odpovědnosti za mír na Zemi a k dobré vůli ke všem bytostem.

 

 

(Přeloženo z knížky Bo Lozoff - WE’RE ALL DOING TIME, vyd. Human Kindness Foundation 2006)