7. Dýchání podle Mahadévánandy

14.04.2013 21:24

 

Tato metoda je alternativou střídavého nosního dýchání, takže je potřeba přiložit pravou ruku ke tváři, palec použijete pro uzavření pravé nosní dírky a prsteník pro levou dírku.

 

Uzavřete pravou dírku a provedete pět prohloubených dechů (pomalých nebo rychlejších - podle toho, co je pro tuto chvíli příhodnější) skrze levou dírku.

Pak pět nádechů a výdechů přes pravou dírku.

Potom nádech levou, výdech pravou (1).

Nádech pravou, výdech levou (2).

Nádech levou, výdech pravou (3).

Nádech pravou, výdech levou (4).

Nádech levou, výdech pravou (5).

Pak následuje pět dechů s oběma dírkami otevřenými.

Zakončíte hlubokým nádechem se zádrží asi půl minuty a vydechnete pouze přes levou dírku.

 

To je popis jednoho cyklu Mahadévánandova dechu. V následujícím cyklu začínáte opačně (v tomto případě s uzavřenou levou dírkou) a celé opakujete znovu. Pouze konečný výdech je opět prováděn levou dírkou.

 

Takto byl popsán pouze mechanický náhled na tuto metodu. Tím podstatným ale je, že se během provádění koncentrujete na čakry jedním z několika způsobů:

  1. Provádíte plný dech podle Mahadévánandy s pozorností na každou čakru, s tím, že začínáte u první (kořenové) čakry a končíte u sedmé (korunní). Pak tiše sedíte po dobu 5-10 minut a nakonec provádíte další cykly, při kterých jdete dolů od sedmé čakry a končíte u 4.(srdeční) čakry. Jinak řečeno, budete provádět celkem 11 cyklů (dvakrát na korunní čakře).

  2. Mnoho lidí dává přednost provádění této metody jen se zaměřením na čtyři vyšší čakry. Takže se začíná u srdeční čakry, postupuje se ke korunní, pak sedíte několik minut v klidu a postupujete zpět od hlavy k srdci. Celkem se tedy provede 8 plných cyklů.

  3. Také je možné se soustředit pouze na srdeční čakru, provádět libovolný počet cyklů jen u této jedné čakry.

     

Podle své intuice a momentální potřeby můžete provádět tuto metodu s dechem tak pomalým, že celé cvičení zabere i hodinu nebo tak prudce a rychle, že je to podobné ohnivému dechu. Nebo lze zvolit jinou rychlost mezi těmito extrémy. Tuto metodu můžete též použít, když se má energie dostat na vyšší místo.

 

Když se například cítíte naplnění sexuální energií, můžete začít u druhé čakry a stoupat vzhůru k srdeční čakře (tři cykly) a pak ze srdce tiše požádat Boha, aby převzal vaši smyslnost. Když jste uvězněni ve hněvu, začněte se třetí čakrou, udělejte jeden cyklus u ní a další cyklus u srdeční čakry a pak požádejte o zbavení hněvu, který máte v srdci.

 

Podaří-li se vám uchopit tyto emoce když se poprvé vynoří, není tak těžké vést energii vzhůru a tato metoda vám ukáže, jak velký vliv můžete rozvinout nad svým vlastním životem. Jeden z mých učitelů nazýval tuto techniku „Nejúčinnější energetický dech v celém vesmíru.“

 

 

PS

Nestarejte se příliš o správnou výslovnost názvu; pochází od jména svatého muže, který ji učil - jemu samému bylo úplně jedno, jak ji nazýváte, hlavně když vám bude užitečná.

  

 

(Přeloženo z knížky Bo Lozoff - WE’RE ALL DOING TIME, vyd. Human Kindness Foundation 2006)