4. Meditace zastavuje degeneraci mozku spojovanou se stárnutím

17.04.2013 21:02

S. L. Baker

Stárnutí znamená, že ztratíte svou duševní svěžest a váš mozek se začne zmenšovat. Tak to prostě bývá a nedá se s tím nic dělat – že ano? Není to tak docela pravda. Začíná vycházet najevo, že můžeme i během stárnutí převzít nadvládu nad změnami v mozku a dokonce i zvětšit jeho objem. Současně se v mozku mohou vytvářet i nová spojení, zlepšuje se myšlení i paměť. K tomu je ale klíčová meditace.

Vědci z univerzity v Kalifornii (UCLA) učinili v roce 2009 překvapivý objev: zjistili, že mozky lidí, kteří dlouhodobě meditují, jsou odlišné od ostatních. Přesněji řečeno vědci dokázali, že určité oblasti mozku meditujících lidí jsou větší. Také objem jejich šedé hmoty byl větší než u nemeditujících lidí.

To bylo velmi překvapivé a zároveň i důležité, protože mozek se zpravidla s věkem zmenšuje a to možná i částečně vysvětluje problémy s pamětí a rozlišováním, které mívají senioři. Také v rámci jpředchozího výzkumu vědci z the Massachusetts General Hospital (MGH) došli k závěru, že už v průběhu 8 týdnů praktikování meditace pozornosti začalo docházet k měřitelným změnám v oblastech mozku, které souvisí s pamětí, uvědomováním vlastní osobnosti, empatií nebo stresem[1].

Nyní přibývají další důkazy o tom, že meditace působí velmi významně a přínosně na lidský mozek. Výsledky navazující studie, prováděné týmem z UCLA byly publikovány v online vydání časopisu the NeuroImage. Z nich vyplývá, že meditující lidé mívají silnější propojení mezi jednotlivými oblastmi mozku. A navíc se u nich vyskytuje mnohem méně atrofií souvisejících se stářím.

Co je na tom tak významného? Silnější propojení v mozku zabezpečují rychlejší přenos elektrických signálů a mozek pracuje rychleji – to naznačuje mnoho přínosů pro myšlení a paměť. Tyto účinky přitom nebyly pozorovány jen v některých oblastech mozku – u meditujících se projevují prakticky všude.

Do studie bylo zapojeno 27 meditujících dobrovolníků průměrného věku 52 let a k nim byla sestavena i stejně velká kontrolní skupina. V obou skupinách bylo 11 mužů a 16 žen. Meditující přitom praktikovali různé typy meditací, jako např. Shamatha, Vipassana nebo Zazen a měli už za sebou praxi minimálně 5 let.

Autorka studie Eileen Luders působí jako profesor-asisent na the UCLA Laboratory of Neuro Imaging. Spolu se svými kolegy prováděla výzkum za použití metody DTI (diffusion tensor imaging), což je poměrně nová zobrazovací technologie k pozorování tzv. strukturální konektivity v mozku.

Vědci došli ke zjištění, že mezi dvěma pozorovanými skupinami dobrovolníků byly vysledovány rozdíly nejen v jádrové struktuře mozku, ale týkaly se i rozsáhlých oblastí celého mozku, limbických struktur a mozkového kmenu.

„Naše výsledky naznačují, že u dlouhodobě meditujících jedinců bývá četnější zastoupení vláken bílé hmoty, jsou hustší a také lépe izolovaná v celém mozku,“ sdělila v prohlášení tisku Dr. Luders. „Rovněž jsme zjistili, že u aktivních meditujících bývá významně snížen úbytek bílé hmoty, který je jinak běžný v souvislosti se stárnutím.“

„Je možné, že aktivní meditování – obzvláště po dlouhou dobu – dokáže vyvolávat změny v mozku na tzv. mikro-anatomické úrovni,“ uvedla Dr.Luders, která se také sama zabývá meditací. Její závěr je tento: „Meditace se ukazuje být účinným mentálním cvičení, které v sobě skrývá potenciál měnit fyzickou strukturu mozku v mnoha jeho částech.“

Jinými slovy vyjádřeno, máme tu před sebou způsob, jak zvládat změny v mozku, které byly až dodnes pokládány za nevyhnutelnou součást stárnutí. Meditace může udržovat náš mozek mladším a doslova větším a rychleji pracujícím, i když zestárneme.

Jak NaturalNews už dříve uvedl, k dispozici už jsou i výsledky jiných výzkumů, které prokazují zdravotní přínosy meditace. Například může být při léčbě depresí účinnější než léky[2] nebo účinně pomáhá léčit problémy s močovým měchýřem[3]


 

Použité odkazy:
[1] https://www.naturalnews.com/031228_m
[2] https://www.naturalnews.com/024986_meditation_treatment_depression.html
[3] https://www.naturalnews.com/026233_incontinence_women_bladder_control.html


 

Další informace:
https://www.sciencedirect.com/scienc...

 


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/033005_meditation_brain_health.html)