5. Velká chyba v pochopení meditace

30.04.2013 21:15

Bo Lozoff

Kamkoliv přijdu a také v mnoha dopisech, které dostáváme do Human Kindness Foundation, lidé přichází se stejným hodnocením své meditační praxe: "Zkouším meditovat, ale nikdy nejsem schopen vyprázdnit svoji mysl. Nemám na to. Nejsem na to stavěný."

Praktikování meditace ale neznamená, že musíme vyprázdnit mysl. Když zkoušíte zastavit myšlenky, je to jako zastavit trávení nebo krevní oběh. Žaludek je určen na to, aby zpracoval potravu, srdce je k tomu, aby čerpalo krev a mysl je k myšlení. Je k tomu určena. Generuje myšlenky, velmi často non-stop, avšak právě teď - když čtete tento článek, zabýváte se trávením vašeho žaludku nebo vaším srdcem pohánějícím krev? Soustřeďujete se na trávení či krevní oběh? Staráte o ně? Zajisté, že ne! Tyto činnosti probíhají automaticky na pozadí, zatímco vaše pozornost je upnuta na čtení.

Během meditace je důležité nasměrovat pozornost na svůj dech nebo mantru nebo cokoliv jiného, na co je meditace zaměřena a dovolit své mysli, aby to provedla automaticky na pozadí, obdobně jako to vždy dělají vaše ostatní orgány. To není bitva - pokud to sami neuděláte bitvou. Je to pouze návyk, který se snažíte vytvořit, návyk neidentifikovat se se svým vědomím jako "JÁ". Vědomí není o nic více "TY" než jím jsou žaludek, srdce nebo oči. Tyto jsou vaší částí. Jsou částí toho, co jste dostali na cestu životem. Jsou to důležité nástroje, ale nejsou vámi. Vy jste cosi hlubšího a více mysterického, než jakákoliv vaše část - včetně vědomí.

Takže provádění meditace je naší každodenní příležitostí posílit naše sebeuvědomění - spíše než vnímat pracující mysl. Usedneme k meditaci, mysl se pokouší soustředit veškerou pozornost na své myšlenky a my neustáváme v přesměrování pozornosti na dech nebo mantru. Vědomí však použije všechny možné triky a my se na mnoho z nich chytíme, pak se znovu vzpamatujeme a vrátíme zpět na předmět naší pozornosti. Postupně, když vytrváme den po dni, stáváme se schopní klidně usednout a soustředit se na dech, zatímco mysl pokračuje v generování myšlenek v pozadí. Zaznamenáváme většinu myšlenek, ale nezabýváme se jimi, dokud naše meditace neskončí. Mysl produkuje své myšlenky a my děláme svoje a tak koexistujeme.

A pak se jednou přihodí velký duchovní zázrak - naše myšlení se skutečně na krátkou dobu zastaví. Heuréka! Je to jedinečný zážitek, když dojde k zastavení. Nejsme ale schopni to přivolat kdykoliv. Neztrácejte tím zbytečně energii. Když se myšlení zastaví, sedíme ve skutečném duchovním tichu. Někdy se přitom zastaví dokonce i dech. Je to překrásné, když můžeme sedět i několik minut bez dechu. Je to krásný zážitek, na který se můžeme těšit v průběhu meditační praxe, ale nechápejme to jako účel. Ten pochází z vědomí - nikoliv z duše. Snaha o jeho dosažení vyvolá neklid a frustraci a to pak jdeme opačným směrem než je meditace. Vzdejte se usilování a jednoduše praktikujte s trpělivostí a jemností. Myšlenky ubíhají - vy jemně přesměrujete vaši pozornost. Vaše pozornost je vtažena do vědomí, ale opět je přesměrována. A znovu a znovu - miliónkrát. A to je to, co musíte absolvovat. Výsledky pak přijdou samy.

Doufám, že toto malé objasnění vám pomůže ke znovuobnovení vaší meditační praxe a dá vám nový pocit míru, když budete praktikovat. Každý má nepokojnou mysl - nejste sami. Díky bohu, že není účelem ji utišit! Jen přesměrujte svoji pozornost - to je vše.


(Přeloženo z www.yogachicago.com/jan04/meditation.shtml)