9. Pozoruhodné odezvy mozku na dva typy meditací

04.01.2015 19:30

Podle průzkumu, prováděného americkými vládními institucemi v roce 2007, vyšlo najevo, že téměř 10% Američanů se za posledních 12 měsíců zabývalo meditací.

Vzhledem k velkému počtu takovýchto lidí se tedy vědci rozhodli zkoumat, co se vlastně v lidském mozku odehrává v průběhu meditačních stavů.

Meditaci bývá přičítáno, že jednak zlepšuje schopnost koncentrace, ale zároveň také odstraňuje úzkosti nebo stres. Tyto emoční přínosy by pak měly mít pozitivní účinek na celkové zdraví a pohodu.

Obstojí z tohoto pohledu dva převládající druhy meditace při vědeckém zkoumání?

I když praktikování meditace mívá mnoho podob, vědci zjistili, že kterákoliv meditace spadá do jedné ze dvou hlavních kategorií:

Koncentrační meditace: při ní se jedinec soustřeďuje na něco specifického, jako je např. pravidelný dech nebo určitý obraz či myšlenka. Při tomto typu meditace umožňuje jednotné soustředění člověku, aby zablokoval všechny ostatní myšlenky nebo vnímání okolních jevů, jako jsou zvuky nebo činnosti.

Neřízená meditace: v průběhu meditace tohoto typu člověk prostě jen relaxuje a ponechává svou mysl, aby se volně toulala. Často k tomu bývají používány i tlumené zvuky, jako je třeba proudící voda, aby se tím usnadnilo vyvolání naprosto relaxovaného stavu.

Aby bylo možné vědecky vyhodnotit každý typ meditačního cvičení, použili vědci snímky mozkové aktivity získané magnetickou rezonancí. Bylo takto pozorováno 14 subjektů, kteří se zabývali vždy po určený čas odpočíváním, neřízenou meditací a koncentrační meditací.

Výsledky, které byly publikovány v časopise the Frontiers of Human Neuroscience, potvrdily skutečně očekávání, že meditace snižuje stres a zlepšuje náladu.

Výsledky ale také ukázaly, že během koncentrační meditace, při které se člověk soustřeďuje na jedinou myšlenku nebo obraz, bývá aktivita mozku velice podobná, jako při odpočinku. Takže koncentrační meditace může být považována za formu bdělého odpočinku pro vaši mysl.

Pozoruhodná zjištění u neřízené meditace

V průběhu neřízené meditace, kde bylo mysli umožňováno, aby volně putovala, byla aktivita mozku ve srovnání se stavem odpočinku dokonce vyšší v oblastech spojovaných se zpracováním myšlenek a emocí.

Podle autorů této studie tato zjištění svědčí o tom, že neřízená meditace „dává větší prostor ke zpracování vzpomínek i emocí, než tomu bývá u koncentrační meditace.“ Vědci rovněž poznamenávají toto:

„Tato oblast mozku vykazuje svou nejvyšší aktivitu, když odpočíváme. Představuje pro nás vlastně jakýsi druh základního operačního systému, nervovou síť, která se probouzí, když žádné okolní podněty nevyžadují naši pozornost. Je ale velmi zajímavé, že mentální činnost, jako je neřízená meditace, vykazuje dokonce vyšší mozkovou aktivitu v této oblasti, než běžný odpočinek.“

Tato vědecká zjištění ale pouze podporují zkušenosti meditujících. Je zajímavé, že se tím rovněž potvrzuje základní předpoklad programu pro usínání, sestaveného v centru iNLP (https://inlpcenter.org/sleep-switch-turn-off-your-mind-and-rest-tonight/). Také tento program působí tak, aby se vypnul základní mód nervové sítě, zastavil proud myšlenek, fungujících jako autopiloti. Právě tyto myšlenky lidem způsobují, že se v noci cítí neklidně.


 

Použitý zdroj:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/276959.php


 

(Přeloženo z https://inlpcenter.org/brains-remarkable-response-to-two-types-of-meditation/)