4. Nové významné studie o józe

14.04.2013 21:50

Timothy McCall, M.D.


Poprvé jsem se setkal s výsledky vědecké studie, prováděné metodou náhodného výběru, které dokládají, že praktikování jógy dokáže omezovat pocity osamělosti. Právě publikovaná závěrečná zpráva*) vědeckého týmu z the Carnegie Mellon University, vedeného J.D. Creswellem uvádí, že speciální 8-týdenní program snižování stresu založený na výcviku všímavosti (Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR), jenž obsahuje meditaci všímavosti a jemné techniky hathajógy, dokáže u lidí vyššího věku snižovat pocity osamělosti. To je velmi důležité zjištění, neboť pocit osamění způsobuje lidem velké utrpení. Díky předchozím výzkumům už navíc víme, že sociální izolace výrazně zvyšuje pravděpodobnost úmrtí na infarkt, zhoršuje prognózy dalšího průběhu rakoviny prsu nebo se podílí na rozvíjení Alzheimerovy choroby.

Jedním z faktorů podílejících se na těchto nepříznivých účincích je i to, že osamělost dokáže aktivovat geny způsobující zánětlivost. A to je to, co mě na závěru zmíněné studie fascinuje snad nejvíc.

Lékaři se zpravidla domnívají, že jsou to především geny, které předurčují náš osud. I když je samozřejmě pravda, že geny mají významný vliv, ukazuje se, že není rozhodující mít v těle určitý gen (nebo jejich kombinaci), ale to, zda je aktivován nebo není. Takže v sobě můžete mít třeba gen vyvolávající rakovinu, ale pokud je tento ve stavu „vypnuto“ (off position) nemusí to pro vás znamenat vůbec žádný problém. Tento poznatek, který se postupně vynořuje v několika posledních desetiletích, byl důvodem, proč mohla vzniknout úplně nová vědecká oblast, nazvaná epigenetika.

Poslední výzkumy nám tedy ukazují, že osamělost souvisí s významnou aktivací genů vyvolávajících zánětlivost. Zmíněná nová studie ale došla k závěru, že „MBSR může významně omezit vliv genů souvisejících se zánětlivostí a souběžně také snížit pocity osamělosti.“ Lidé, sledovaní v rámci studie, navštěvovali každý týden dvouhodinový kurz a prošli jednodenním seminářem. Byli vyzýváni, aby každý den praktikovali 30-minutové cvičení všímavosti, ale podařilo se jim tento požadavek zvládat průměrně jen asi 13 minut denně. Avšak jak už mnozí víme, pravidelné aplikování cvičení může mít významné účinky i tehdy, pokud jeho délka trvání nedosahuje optimální hranice.

Jedná se už o třetí studii tohoto druhu, se kterými jsem se setkal. Ve všech bylo zjištěno, že působení jógy může měnit projevy genů. Tento poslední výzkum, vedený Dr. Deanem Ornishem, sledoval působení jógy, sportovní chůze a nízkotučné vegetariánské stravy a poukázal na jejich významné účinky na chování genů. Stejné působení ovšem bylo prokázáno třeba také u relaxace, která patří k jógové meditaci s používáním mantry. Studie tohoto druhu vždy docházely k závěrům, že do stavu vypnutí nebo zapnutí se jógou přepínají tisíce osobitých genů.

Nejvíce fascinujícím je na tom všem skutečnost, že pokud o sebe pečujete pomocí jógy, meditace a zdravého stravování, vaše tělo pak nerovnovážně vypíná aktivitu špatných genů a dobré zapíná. Abyste si dokázali dát tento druh výzkumů do kontextu, je potřeba vzít v úvahu, že dosud žádný lék ani medicínský zásah nevykázal takovéto účinky na chování genů! Zkuste si ale představit jak mnoho bychom o něčem takovém slyšeli, kdyby se našel lék, který by měl podobné účinky...


 

*) Creswell, JD et al. Mindfulness-Based Stress Reduction training reduces loneliness and pro-inflammatory gene expression in older adults: A small randomized controlled trial. Brain Behav Immun. 2012 Oct;26(7):1095-101. Read the abstract at
https://cts.vresp.com/c/?DrMcCall.com/4acd461783/d90166b6f0/8899f6a441


* * *

Pokud navštěvujete hodiny jógy, avšak nepraktikujete ji doma, možná se nedočkáte toho nejlepšího - a potenciálně nejvíce léčivého - aspektu jógy. Právě vaše individuální praktikování je tím, které znamená tu nejdůležitější práci, kdy sestupujete dovnitř a jdete svým vlastním tempem.“ - citát z mé knížky YOGA AS MEDICINE.

Tento citát byl nedávno v oběhu na Facebooku a vyvolal docela hodně zájmu. Ne každý se s ním ale ztotožňuje - týká se to hlavně těch, kteří jen jednou za týden navštěvují kurzy jógy...

Nyní však i vědecký výzkum zřejmě potvrzuje názor, že opravdovým klíčem ke zdraví a k dobré tělesné kondici je pravidelné domácí cvičení - a to hlavně tehdy, když zestárneme. Plné znění výzkumné studie si můžete prostudovat na adrese https://cts.vresp.com/c/?DrMcCall.com/4acd461783/d90166b6f0/bdfd8fb50d

 

(Přeloženo z mailu, rozesílaného autorem dne 16.11.2012)