PRAKTICKÉ POSTŘEHY PRO ZAČÁTEČNÍKY

20.04.2013 14:15

    JÓGA NENÍ POUZE TĚLESNÉ CVIČENÍ
pak by šlo pouze o zpomalenou gymnastiku - aby se jednalo o jógu, je potřebné přidávat pozornost, zklidnění mysli, vědomé dýchání, pak přidávat relaxaci a introspekci

    JAKÝ JE POKROČILÝ JOGÍN?
Není to ten, kdo provádí dokonale tělesná cvičení, ale ten, kdo je umí vnitřně prožívat (a hlavně při nich respektovat svá tělesná omezení). Umí také začlenit jógu do svého každodenního života. Nesnaží se podobat indickým fakírům ani získávat mimořádné schopnosti.

    ABYCHOM Z JÓGY MĚLI CO NEJVĚTŠÍ PROSPĚCH, JE POTŘEBA:
a) přistupovat k ní, jako by nám šlo o život (ono tomu tak skutečně je)
b) stejně jako procvičujeme své tělo, trénovat i svou mysl

    ZPŮSOB VÝUKY
hlavní zásada: „dívej se, jak to dělá instruktor a zkoušej to také!“
Předávání je založeno na empirickém poznání, na zkušenosti a citu (tím se liší od vědy, která učí podle učebnic a odborných studií).
Všechno v józe je přirozené, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Proto se jógu trpělivým opakováním nakonec každý naučí správně - ale když se ji učíme, potřebujeme instruktora kvůli zpětné vazbě (aby odstranil naše chyby - to kniha nedokáže...)

    KDO JE VLASTNĚ INSTRUKTOR JÓGY?
Často
u něj může platit, že „kdo neumí - učí” (aplespoň v mém případě je tomu tak neustále :-)). A čemu se sám potřebuje naučit, to se pokouší učit jiné.  A protože potřebuje působit dojmem, že už všechno umí, o to pilněji na sobě pracuje (a tím pádem může třeba dělat i větší pokroky než jeho studenti). Důležitým kritériem, které hodně napoví o jeho morálních vlastnostech a přístupu k etickým aspektům jógy, bývají peníze, které za své služby požaduje.

    JÓGA A PÉČE O ZDRAVÍ
účinkuje podobně jako homeopatický lék:
a) nemá škodlivé vedlejší účinky
b) působí pomalu a postupně a projevuje se skutečně jako přírodní medicína
c) aby účinkovala, musí se aplikovat každodenně
d) jako je pro homeopatii charakteristický relaps, tak i u jógy se setkáváme s překážkami, které nás strhávají zpět a je potřeba se je naučit překonávat

    DOPORUČENÍ K DOMÁCÍ PRAXI
- neprovádějte jógové pózy (jiným na odiv) ale pozice (pro sebe)
- neříkejte každému o tom, že praktikujete jógu: vystavujete se nebezpečí vzniku nečekaných překážek
- ničemu nevěřte: rozvíjejte vlastní poznávání pomocí zkušenosti a intuice
- nemějte velká očekávání: realizace zásadních proměn v osobním životě je vzácný jev. Mnohem nadějnější je cesta pomalých dílčích změn
- praktikujte s radostí: těžko si udržíte nové návyky a změny v chování, pokud vás nebudou těšit, ani v nich neuvidíte žádný přínos.
- hlavní účinek jógových cvičení hledejte ve vnitřním prožitku

    NENÍ NAD VLASTNÍ ZKUŠENOST:
„Nedělej něco proto, že jiní lidé říkají, že je to skvělé nebo protože jsi o tom četl v knize nebo protože ti učitelé slíbili různé odměny; věnuj se jen věcem, které sis ověřil ve vlastní zkušenosti a víš, že obohatí tvůj život”    (Buddhova rada žákům)