4. Spirituální půst

17.04.2013 20:37

Ron Lagerquist

 

Půst vyvolává na lidské tělo tlak a možná budete zděšení, jak moc se bude tělo kroutit“

 

Kolik svých běžných každodenních činností provádíte podvědomě? Možná byste byli překvapeni. Ospalost vás obírá o přítomnost. Den bývá naplněn nacvičenými a reflexně prováděnými úkony, počínaje mytím zubů a konče hovorem u večeře. Kdysi mi jeden známý řekl: „Moje žena a já jsme spolu už tak dlouho, že vím, co se chystá říct, ještě než otevře ústa.“ A v průběhu let ti dva spolu prostě přestali mluvit, unaveni z opakování stále stejných věcí - už si prostě nemají co říci.

 

Podobá se to chování zvířete v kleci. Pozorováno zvnějšku se ubohá bytost v kleci zřetelně pohybuje v kruzích ve stále stejném směru automatickými kroky. Je to nekončící, jednotvárné a romantika života se vytratila. Je nahrazena jednotvárnou povinností, opakovanými povinnostmi a beznadějným unikáním. Je obtížné se stát probuzeným, když tak velká část vašeho života je řízena impulsy nebo instinktem. Taktika přežití potlačující volání, naplnění našich životů prázdnými rituály a návyky chování už neodráží náš opravdový charakter nebo vůli. Namísto toho odrážíme sklony choromyslné kultury, v níž žijeme. A to je také důvod, proč tu máme milióny teenagerů, kteří se pokouší realizovat v oblastech módy, hudby nebo u jiných kultur. Je to růst bez vlastní identity. Tak vypadá generace X, společnost narušených a předčasně dospělých dětí.

 

Capuccino nebo espresso, třešňově červená nebo tyrkysová, farmářský styl nebo více úrovní, liberální nebo konzervativní – jen samé malé a prázdné kruhy sebevyjádření, které končí ve spirituálním vakuu. Dnešní současníci se zoufale pokouší najít novou spirituální identitu. Obklopili jsme se přemírou technických udělátek, poskytujících iluzi, že je vše pod kontrolou. Pocit mobility poskytovaný počítači, televizory nebo internetem dokáže zakrývat bezmoc, kterou máme nad svou vnitřní vůlí a emocemi. Takový pocit moci je dobře zinscenovaným pozlátkem, překrývajícím nekontrolovatelné bouře v duši. Bouře, živené prázdnotou, beznadějí a depresí pak překrývají tento studený a super-komputerový svět. Nefunkčnost vyvolaná jizvami způsobenými předchozí generací rodičů, kteří ve své velké honbě za americkým snem bezohledně utíkali přes své křehké duše, které jim Bůh svěřil do jejich péče. A jaký že jejich zločin? Prostě se dali touto cestou.

 

Čas na změnu

Půst je jako nůž, který odřezává povrchnost a dostává se až na kost. Efektivně, protože je schopen narušit každodenní návyky, kvůli kterým jste se stali tak závislými. Jakmile jsou tyto cesty k potěšení odstraněny, zůstáváte jen se svými vlastními vnitřními zdroji. Pokud jsou tyto zdroje narušené, pak v průběhu půstu stanete tváří v tvář vakuu, jež dokáže vyplnit jedině Bůh. Půst také vyvolává na lidské tělo tlak a možná budete zděšení, jak moc se bude tělo kroutit. Nastal ale nejvyšší čas, aby vaše tělo bylo zbaveno role Boha, sesazeno z trůnu a položeno k nohám vaší vůle. Je to kreativita osvobození, která vás pozdvihne nad zvířecí instinkty a pustí vás z klece prázdné rutiny.

 

Půst má dva účely. Za prvé vám odhalí, nakolik získalo vaše tělo nadvládu nad emocemi. A za druhé vám poslouží k odstranění nadvlády těla s pomocí vůle. Půst nezkresleně vynese na povrch strachy, jenž jsou jinak hluboko usazené a ovlivňují vaše myšlení a rozhodování. Daří se mu to tím, že se zaměřuje na onen komplexní lidský instinkt, nazývaný sebezáchrana. Tímto instinktem byly vybaveny všechny živé bytosti na zemi, včetně člověka. Vy ale patříte mezi Nové Bytosti stvořené tak, aby vás instinkty neovládaly úplně. Protože existuje reinkarnace, byly jste stvořeni do podoby bytosti, která je na vyšší úrovni, než ve vašem předchozím životě. Půst nás donutí postavit se tváří v tvář chaosu závislostí, nutkavého chování, depresi nebo vnitřní bolesti. Je to podobné, jako kdybyste pro váš život stiskli tlačítko „pause“ a pak tiše pozorovali, jak bláznivými a oddělenými jsme se stali.


Chcete vypnout svůj přepravní pás života? Zbavte se bezvýznamných návyků – těch, které jste nenáviděli v mládí, kdy jste ještě měli své touhy, jiskření života, kdy jste ještě opravdově v něco věřili – a slibovali si, že se nenecháte polapit děsnými všednostmi, v nichž žili vaši rodiče. Chcete žít životem, který nebude postrádat význam, bude řízen vaším přesvědčením a nalézt vůli využít šanci – stát se tím nejlepším před Bohem? Chcete být posíleni pánem svého osudu? Jeho přáním je, abyste byli rozhodní, silní, ovládali se a byli svobodní.

Nejprve ale musíte ovládnout ony skryté a rafinované démony svého charakteru: strach, beznaděj, starosti, pochyby a sobectví. Zbavte se plevele, vyhoďte jej, odhalte jeho podstatu a pak jej zničte silou, kterou vám nabízí tento svět.

Tito démoni ale nezemřou tiše, neboť jejich chapadla mohou zasáhnout i vaše emoce. Oni nakazí vše, čeho se dotknou, nezáleží, jak to bylo čisté. Jejich přítomnost povstane proti vám s velkou silou, když se pokusíte o půst u nohou Pána.

Když jim začnete čelit, vystavíte se tím možnosti selhání. Je tu riziko bolesti, obzvláště pokud hodláte sejít do větší hloubky. Sejít až na dno tedy vyžaduje kuráž. Kdo ví, co tam lze najít? Tváře minulosti. Zapomenuté horrory v samotných kořenech vaší duše. Je tu ale také Bůh. Nemáte v sobě žádnou část, kterou by nemohl uvidět a nezáleží, jak dobře ji skryjete. On vás totiž miluje a dychtí vás uvidět, jak se osvobodíte.

V průběhu půstu jsou životní návyky rozbité. Půst může být oázou pro duchovní osvěžení i v životě, který už se stal pouští nebo zbytečným. Řeč je o spirituální poušti, která tu zůstala po probuzení sobeckého materialismu.

Byli jsme varováni, abychom se nepřizpůsobovali sklonům tohoto světa; a pokud budete upřímní, pak uznáte, že váš životní styl se liší jen velmi málo od vašich sousedů.

Otevřeně konstatováno, aby se Kristus stal centrem vašeho života, musí být obětováno mnoho věcí. A hlavně zpočátku to bude bolet.

Opravdu je to tak: spirituální půst proboří náboženství a nakreslí výraznou čáru do písku. Je to zvětšovací sklo, které nám umožňuje přezkoumat naše podvědomé životní návyky. Je to řídící síla pro směr našeho života. Proto Satan vynaložil tolik energie, aby ovládal podvědomé návyky lidí. Když se pokusíte o půst, bude zděšen, protože odhalíte, jak hodně byl schopen infiltrovat do osudu vašeho života.

 

(Přeloženo z https://www.freedomyou.com/spiritual_fasting_freedomyou.aspx)