6. Vnitřní léčení

17.04.2013 20:43

Ron Lagerquist

Půst zpomaluje život natolik, abychom mohli prozkoumat nevědomé životní návyky a nutí nás čelit chaosu.

Vzpomínám si na dobu, kdy jsem jako dítě vylézal na hlinité srázy, lemující pobřeží jezera Ontario jen pár bloků od mého domova. Když jsem jednoho dne zápasil s jedním mimořádně strmým břehem, objevil jsem tam staré, napůl pohřbené lano. Snesl jsem je dolů ke kamarádům. Bylo to konopné lano, zvětralé vlivem počasí a plné uzlů. Společně jsme pak ne něm začali svými prsty rozplétat uzly a odstraňovat pryč ty propletené boule, které nám bránily použít lano k lezení. Byl to ale nesplnitelný úkol. Celé ty roky venku se podepsaly na uzlech a vlákna byla vzájemně propletená zřejmě už od doby, kdy bylo lano vyrobeno. I později v životě jsem často musel procházet podobnými potížemi, což mi znovu připomínalo onu scénu z dětství. Protože mám od narození analytické sklony, velmi často se obracím do svého nitra a pokouším se marně odstraňovat emoční škody nebo negativní myšlení, které zanáší mou osobní cestu spirituálního růstu. Možná je to záležitost důvěry, která má původ ve zradě z dětství. Nebo to jsou strach a neochota podstupovat rizika, jež rovněž blokují cestu, kterou jsem jinak schopen zvládnout. Jsou to jakési emoční a mentální uzly, které se v průběhu času vytvořily jako součást spletené osnovy a zůstávají v ní napořád.

Všichni je máme. Některé životy jsou přiškrcené vnitřními uzly, léčebně potlačované, utiskované, toxicky vzteklé, otravující se neodpouštěním, hnisající hořkostí, sebenenávistí, nízkou sebeúctou nebo narušenou srdečností. Bůh chce rozplétat uzly a léčit srdce.

V průběhu půstu se uvolňují toxiny a tělo se od nich čistí, buňka po buňce, dokonce i v hluboko uložených tkáních. Je to bolavý proces, neboť jedovaté zplodiny se dostávají do krve. Půst bývá proto doprovázen pocity slabosti, zrazování. Bývá to právě toto období, kdy lidé sklíčeně vzdávají svůj půst. A stejným způsobem se dávají do pohybu i staré emoce, vzpomínky nebo bolesti. Proč se to stává, je záhadou. Možná to způsobuje kombinace radikální změny životního stylu, zpomalení, psychická srozumitelnost a kontakt s Duchem. Je navazováno spojení mezi škodlivou zkušeností z minula a přítomnými břemeny. Jsou to mocné momenty probouzení a posílené prsty vůle jsou přitom schopny zručně rozplétat uzly, svazující hledání nové svobody. Nalézáme novou sílu a přesvědčujeme se, že člověk není nikdy dost starý na to, aby prováděl významné změny.

Půst zpomaluje život natolik, abychom mohli prozkoumat nevědomé životní návyky a nutí nás čelit chaosu. Je to jako bychom stiskli tlačítko „pause“ a pak tiše pozorovali, jak zbláznění a oddělení jsme se vlastně stali.

Půst vytváří tlak i na tělo a možná budete i zděšeni, jak se tělo začne kroutit. Je ale nejvyšší čas, aby tělu byla odebrána role Boha, bylo sesazeno z trůnu a položeno k nohám vaší vůle. A je to právě kreativita osvobození, která nás pak pozvedne nad zvířecí instinkty a propustí nás z klecí prázdné rutiny.

 

(Přeloženo z https://www.freedomyou.com/inner_healing_freedomyou.aspx)