Úvodem

14.04.2013 15:13

 

 

O józe už toho bylo napsáno hodně. A přesto bývá někdy s podivem, jak zkreslené představy o ní stále ještě mívají lidé, kteří se s ní chtějí prakticky seznámit. Je to hlavně tím, že pouhá slova nedokáží nikomu zprostředkovat opravdové pochopení její podstaty. Svůj poněkud neblahý vliv na tom bohužel měl i rozmach hatha jógy v našich krajinách od 60. let min. stol., která se zabývala především ásanami. Teprve ten, kdo se józe věnuje komplexně, dlouhodobě a každodenně, si dokáže plně uvědomovat její význam a nesmírné vnitřní bohatství, které nabízí.

 

Za nejzákladnější definici jógy považuji slova mudrce Pataňdžaliho v jeho spise Jógasútra:

JÓGA JE ZASTAVENÍ ZMĚN MYSLI.

(JÓGA ČITTA VRTTI NIRÓDHA)

 

V tomto prameni je také popsána osmistupňová cesta jógy, která se stala základem mnoha jógových směrů. Již zmiňovaná hatha jóga z této cesty zpravidla využívá pouze dílčí část.

 

Nedávno jsem narazil na článek od Jacquie Lewis, PhD, v němž je citována tato definice jógy:

„autor Frank Jude Boccio ve své knížce Mindfulness Yoga vyjadřuje přesvědčení, že jóga původně vznikla jako doplněk k meditaci. Měla to být pro tělo příležitost, aby se pohybovalo a protahovalo poté, co jsme seděli v meditaci. A v průběhu času se hatha jóga oddělila, aby se stala samostatnou disciplínou. Z historického pohledu však přicházíme zpět k tomu, že jóga a meditace se navzájem doplňují.“

(Celý článek lze nalézt na adrese www.volny.cz/cdk.vp/joga_met/jm09_12_1.htm)

 

Domnívám se, že v našich končinách je praktikování meditace spolu s jógovým cvičením dosud poměrně vzácné. Je to velká škoda, protože ze všeho, co nám dokáže jóga nabídnout, je tím často využíván pouze její zlomek. Sebekriticky jsem si musel sám také přiznat, že během svého působení v roli instruktora jógy jsem o meditaci coby součásti vyšší jógy (sanjamy) pouze několikrát mluvil, ale nebyl jsem schopen vést návštěvníky svých kurzů k její praktické aplikaci. Nedokázal jsem to, protože jsem ji sám ještě nezvládl natolik, abych si troufl ji učit druhé. S pomocí tohoto poněkud kostrbatého úvodu se dostávám k tomu, co jsem si pojmenoval jako „jóga opravdu integrální“ (a vznikla mi z toho zajímavá zkratka JOIN).

 

Integrální jóga je směr, který se na západě pevně usadil už před mnoha desetiletími a absorboval do sebe mnohé z ostatních druhů jógy. Opravdu integrální se ale může stát až teprve tehdy, pokud v sobě obsahuje jeden důležitý aspekt: je potřeba ji začlenit (integrovat) do celého svého života. Rozhodně nedostačuje, pokud se jí adept věnuje pouze tak, že pravidelně dochází 1x až 2x za týden do kurzu. Jogín, který je v tomto způsobu života úspěšný, však nebývá nijak nápadný. Je mnoho technik, které navenek není vidět, ale dají se provádět i při běžných denních činnostech. Provádění tělesných pozic potřebuje soukromí - aby to byly opravdové soustředěné pozice a nikoliv jen pózy. A protože človíčka pak takový způsob života opravdu těší a má z něj užitek, není pro něj obtížné v tom setrvávat.

 

K praktikování JOIN není potřeba mít žádné zvláštní předpoklady. Jediné, s čím se musíme snad všichni utkávat, je naše POHODLNOST - překážka, na které ztroskotal už nejeden nadšenec. Jóga obecně není pro každého - takoví extroverti u ní dokáží vydržet zpravidla jen výjimečně (a to ještě hlavně proto, aby ji mohli dávat na odiv). Zajímavý je rovněž jeden paradox: ačkoliv historicky to bývala doména mužů, dnes se jí věnují více ženy. Bohužel neumím ani na základě své více než 20-leté zkušenosti s jógou nabídnout žádnou spolehlivou metodu, jak se naučit ji praktikovat tak, aby měla své místo i po několik hodin denně a tím přinášela co největší užitek. Je to vždy otázka velmi individuální. Největší lákadlo k tomu, aby u ní adept-začátečník setrval, vidím v jejích ZDRAVOTNÍCH PŘÍNOSECH. Na těchto svých stránkách proto budu čas od času doplňovat články, kterými bych chtěl případné adepty podpořit v jejich snažení.

 

 

VaP

 

PS:

těm, kteří mají hlubší zájem o jógu, mohu nabídnout návštěvu svého nejstaršího webu, zaměřeného pouze na tuto tématiku, který jsem pojmenoval cesta do kopce.